Schodiště č.19 - obr. 2)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.19: obr.1, obr.3