Schodiště č.19 - obr. 1)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.19: obr.2, obr.3