Schodiště č.18 - obr. 3)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.18: obr.1, obr.2