Schodiště č.18 - obr. 1)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.18: obr.2, obr.3