Schodiště č.11 - obr. 3)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.11: obr.1, obr.2

Schéma schodiště č.11 (flash): schéma