Schodiště č.11 - obr. 1)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.11: obr.2, obr.3

Schéma schodiště č.11 (flash): schéma