Schodiště č.7 - obr. 3)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.7: obr.1, obr.2