Schodiště č.7 - obr. 1)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.7: obr.2, obr.3,