Schodiště č.6 - obr. 2)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.6: obr.1, obr.3