Schodiště č.6 - obr. 1)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.6: obr.2, obr.3