Montážní postup páteří bez nášlapů.

Na úvod je třeba zdůraznit základní zásadu montážního postupu schodišťových páteří ADACO. Zásadně postupujeme v opačném pořadí, t.j. od horního koncového modulu.

Vyobrazení jednotlivých prvků nosné páteře

1/ Připravíme si čelní plochu stropní desky tak, aby k ní modul přiléhal po celé ploše příruby.

- odměříme přesné umístění modulu, přičemž nesmíme opomenout ve svislém směru počítat s tloušťkou kotevního plechu a budoucího stupně, (u dřevěných stupňů to bývá okolo 40mm)

- vyvrtáme otvory pro kovové hmoždinky (přírubu doporučujeme použít jako vrtací šablonu)

- po naraženích hmoždinek, připevníme pomoci šroubů koncový modul. (Nezapomeňme při utahování kontrolovat polohu horizontální roviny kotevního plechu).

2./ Naklepneme následující modul spolu s distančním kroužkem a sešroubujeme spojovacím šroubem (M24x160).

- nastavíme správný směr modulu a utáhneme spojovací šroub

3./ Po namontování 3-4 modulů je nutno páteř podepřít montážní stojkou, aby nedošlo k vytržení hmoždinek vlivem vlastní váhy páteře.

- uvedený postup opakujeme na zbývající moduly, s výjimkou posledních dvou. Tyto dva moduly (počáteční a jeden běžný), smontujeme dohromady a spojovací šroub dokonale utáhneme. (Později už nebude možné toto provést). Takto smontovanou dvojici modulů zasuneme pod mírně nadzvednutou páteř a sešroubujeme s třetím modulem.

4./ Celou páteř srovnáme, překontrolujeme správnou polohu jednotlivých modulů a dokonale utáhneme jednotlivé dostupné šrouby.

5./ Počáteční modul dle potřeby podložíme tak, aby se vyrovnaly případné deformace páteře a aby dosedal celou plochou příruby na tuhou podlahu Pomocí příruby, kterou použijeme jako vrtací šablonu, vyvrtáme otvory o průměru 12 mm pro ocelové hmoždinky, které lze zasunout přes kotevní přírubu počátečního modulu. Přírubu přišroubujeme přes hmoždinky k podlaze.

6./ Posledním krokem je ukotvení případných bočních kotev (pokud jsou součástí dodávky), které stejným způsobem jako počáteční modul upevníme pomocí hmoždinek do obvodových zdí.

Tímto je páteř hotová a připravena na montáž nášlapů a zábradlí.