MODULOVÉ PÁTEŘOVÉ MONTOVANÉHO SCHODIŠTĚ

Častým problémem při výstavbě nebo přestavbě bydlení je schodiště. Elegantním a skutečně univerzálním řešením, vhodným takřka do každého interiéru, je modulové schodiště.

Základní prvky schodiště

Toto schodiště je tvořeno kovovými, nebo dřevěnými moduly, které ač jsou univerzální, přesto především z důvodu tvaru nášlapů jsou vyráběny na míru dle rozměrů prostoru schodiště. Tyto moduly se na místě navzájem sešroubují a připevní kovovými kotvami do podlah a zdí. Vznikne samonosná, pevná, a hlavně elegantní nosná konstrukce schodiště, kterou je možno namontovat do nejroztodivnějších prostor, třeba již obývaných.

Dřevěné moduly

Schodiště je možné objednat jak s montáží včetně nášlapů, tak jako sestavu samotné páteře, kterou si každý může smontovat sám dle přiložené dokumentace, kterou vypracujeme předem a bezplatně.

Dodáváme i samostatnou páteř bez nášlapů, popř. s nášlapy a zábradlím. Modulové schodiště jsou tím správným řešením především pro netypické prostory, ale osvědčují se i jako běžná schodiště v klasických interiérech.

MODULOVÁ PÁTEŘ MONTOVANÉHO SCHODIŠTĚ

Základním prvkem představovaného typu schodiště jsou kovové moduly, které se po složení do potřebného tvaru sešroubují. Výsledkem je samonosná ocelová páteř.

Nákres sestavených modulů

Páteř je ukotvená přes počáteční a ukončovací modul do nosných prvků stavby (do překladů, podlah, nosných zdí,...). V některých případech může být páteř vyztužená výsuvnou kotvou do obvodové zdi. Na takto sestavené moduly jsou do jejich kotevních desek upevňovány schodišťové stupně. K povrchové úpravě modulů běžně používáme práškové vypalovací barvy, pro venkovní provoz je vhodnější námi poskytované žárové pozinkování. Montáž samonosné konstrukce lze provést jak do hotových interiérů, tak i do rozpracovaných staveb. Navíc lze použitím provizorních schodišťových stupňů (plech,stará prkna,...) vytvořit pomocné pracovní schodiště. Po ukončení stavebních prací stačí stupně pouze vyměnit a schodiště je hotovo.

Jak je patrné z obrázku, můžete si při dodržení určitých zásad navrhnout tvar svého vlastního schodiště sami a při troše zručnosti ho i sami poskládat a nainstalovat. Můžete tím výrazně ovlivnit celkové náklady na zhotovení samotného schodiště.

Nákres modulu

Z nákresu je zřejmé, že výška schodu (stupně) je dána součtem výšky modulu a kroužku, který je zhotovován na míru dle rozměru schodiště (konstrukční výšky / počtem stupňů). Druhým základním rozměrem je hloubka schodu , která je dána vzdáleností os válcových částí modulů. Moduly jsou vyráběny v rozměrové řadě (v mm): 180, 200, 210, 220, 225, 240, 250, 260, 270, 280.