Schodiště č.15 - obr. 3)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.15: obr.1, obr.2