Schodiště č.13 - obr. 1)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.13: obr.2, obr.3