Schodiště č.12 - obr. 3)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.12: obr.1, obr.2

(Mezi stávající kleštiny byl připevněn nosník s koncovým modulem.)