Schodiště č.10 - spodní schodiště do sklepa - obr. 3)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.10: obr.1, obr.2