Schodiště č.9 - obr. 3)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.9: obr.1, obr.2