Schodiště č.8 (samotná páteř) - obr. 1)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohled na zvolené schodiště č.8: obr.2,