Schodiště č.5 - obr. 1)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.5: obr.2, obr.3