Schodiště č.4 - obr. 2)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na schodiště a jeho schéma (flash): obr.1, obr.3,

Schéma schodiště č.4 (flash): schéma