Schodiště č.3

fotogafie vybraného schodiště

Další pohled na schodiště č.3: obr.2,