Schodiště č.2 - obr. 3)

fotogafie vybraného schodiště

Další pohledy na zvolené schodiště č.2: obr.1, obr.2